Pályázati tájékoztató

  • a kedvezményezett neve, BÁTATOM Kutató-fejlesztő és Szolgáltató Kft
  • a projekt címe, Technológiai innováció megújuló energiaforrás előállítására alkalmas berendezések beszerzése által a Bátatom Kft. nagyatádi telephelyén
  • a szerződött támogatás összege, 14 130 685
  • a támogatás mértéke (%-ban), 50 %

 

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt keretében megvásárlásra és beüzemelésre került egy aprítógép és egy aprítékfából tüzelőanyag gyártó présgép.  A rendszer felépítése két különálló gépsor, mely több elemből áll. Az első gépsor az aprító és spirálos adagoló: maga az aprító gép alap esetben önállóan működő gép. A mi általunk tervezett esetében azonban csatlakozik hozzá egy spirálos adagoló (ez önmagában ebben a környezetben értelmetlen), mely rendelkezik egy mágneses szegkiszedő mechanikával, az aprítóban cserélhető a rostély mérete kívánt apríték szemcsenagyság függvényében, illetve ezzel a felszereltséggel alkalmas bármilyen „szeges”, bármilyen minőségű fahulladék aprítására is.

A két berendezés üzembe helyezésével a vállalkozás pénzügyi eredményessége növekszik, regionális szinten piaci előnyhöz jut, hozzájárul a mikrotérség versenyképességének növeléséhez illetve a berendezések üzemelésével újabb munkaerő felvétele válik szükségessé, mely növeli a térség foglalkoztatottsági rátájának növelését.

Az új üzemcsarnok létrehozásával az alábbi célok érhetőek el: - a gyártási technológiai berendezések megfelelő működési körülményeinek biztosítása - a társaság kapacitásainak növelése, maximalizálása - a gyártási folyamatok optimalizálása - a rendelkezésre álló humánerőforrás kapacitásainak maximalizálása - működési költségek csökkentése - a termelési és előállítási, önköltség csökkentése - modern üzleti környezet kialakítása - versenyképesség megőrzése, erősítése - jövedelemtermelő képesség megőrzése, növelése - tőkeellátottság növelése - a vállalkozás termelő és szolgáltató tevékenységének, szolgáltatásainak minőségi színvonalának erősítése

 

  • a projekt befejezési dátuma, 2018.10.15.
  • projekt azonosító száma, GINOP-2.1.8-17-2017-00793

 


 

A Bátatom Kft. 2001-ban alakult. A Vállalkozás 2001 és 2007 közötti fő profilja a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Társaság által meghirdetett, az atomerőműi kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok végleges elhelyezését szolgáló telephely kutatásával összefüggő tevékenység, melyet 2007. év elejéig fővállalkozóként irányított és koordinált. A Társaság ezen irányú feladata volt a munkák megszervezése, végrehajtása; kapcsolattartás az üzleti szereplők között és a szerződések kezelése.

 

planA Társaság jelentős változáson ment keresztül az elmúlt években és gyökeresen megújult tevékenységi köre. A működés főbb irányai a 2009-es évtől:

1. Megújuló energiaforrások felkutatása, projektek szervezése, menedzselése

2. Olajos medencék felújításának, karbantartásának előkészítése

3. Alkalmazott kutatásban érintett K+F kutatóközpont létrehozása

4. Kivitelezés: A Vállalkozás 2010-11-ben befektetőként és generál kivitelezőként épített meg és értékesített Pécsett, a Gebauer utcában egy 16 lakásos társas házat 585 négyzetméteren egy 21 férőhelyes teremgarázzsal. Ehhez kapcsolódóan a következő tevékenységeket végezte:

  • engedélyes és kiviteli terv készítés
  • generál és szakmai kivitelezés
  • felelős műszaki vezetés

 

A Társaság bevételének jelentős részét kezdetben a bátaapáti rekultivációs tevékenységgel összefüggő tanulmányok készítése jelentette. Ez az arány a 2007-es évtől kezdődően változott meg: a bevétel jelentős részét a generálkivitelezésből és ingatlan értékesítésből származó bevételek adják.

A tulajdonosi szerkezet jelentős változása 2012-ben következett be. A meglévő irányok mellett új tevékenységi körök jelentek meg a Vállalkozás életében. Ezek: európai uniós pályázat írása és menedzselése, főként pályázatokhoz kapcsolódóan nagy értékű gépek, berendezések és eszközök kereskedelme, felszámolásokból vásárolt ingatlanok és árukészletek felvásárlása és értékesítése.

BÁTATOM Kutató-fejlesztő és Szolgáltató Kft.

1111 Budapest, Lágymányosi utca 12.
Adószám: 12729694-2-43
Telefon: 06 20 939 99 99
E-mail: batatom@batatom.hu